RECORDAMOS FECHA DE EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

CONSELLERIA DE SANIDAD VALENCIANA

 

EXAMEN 13 DE MAYO DE 2018

 

Examen Auxliar Administrativo Sanidad Valencia

 

WEB GENERALITAT VALENCIANA  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/det_etapa?id_emp=66573&id_fase=3&id_etapa=3

ALACANT:
Aularis 1, 2 de la Universitat d’Alacant
Adreça: carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n, Sant Vicent del Raspeig.

CASTELLÓ
Universitat Jaume I. Facultat de Tecnologia i Ciències Experimentals
Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Económiques
Adreça: av. Vicente Sos Bainat, s/n, 12004 Castelló de la Plana.

VALÈNCIA
Aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers (Universitat de València).
Adreça: av. dels Tarongers, s/n, 46022 València

ETS d’Arquitectura. Edifici 2F (UPV)
ETS d’Enginyeria de Camins Canals i Ports. Edifici 4G (UPV)
ETS d’Enginyers Industrials (UPV)
ETS d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (UPV)
Direcció: Universitat Politècnica de València, Campus de Vera. Camí de Vera, s/n. 46022 València

Data: 13 de maig de 2018.
Hora: 10.00 hores.