Auxiliar administrativo (Orba) (OPOSICIÓN)  [Apertura de plazo]
Agente de Policía Local (Xeraco) (OPOSICIÓN)  [Corrección de errores (bases)]